ZÁŘÍME NA CESTĚ K VAŠEMU ZDRAVÍ

Koučink pro manažery

Vize budoucnosti - náš kompas pro osobní i pracovní život

Přínos koučinku je zejména v tom, že klient objevuje, rozvíjí a posiluje svůj vlastní potenciál, získává větší důvěru ve své síly, větší jistotu ve svých rozhodnutích a odvahu přijmout zodpovědnost za svůj život. Zvědomuje své motivy i reálné chování, rozvíjí schopnost autokorekce a dalšího vědomého rozvoje a směřování. Vede k vysoké profesní výkonnosti stejně jako k větší radosti a spokojenosti.

Koučink se zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení. Myšlenky přetavuje ve skutečné činy a pomocí akčních kroků dosahuje reálné změny.

Životní koučování z manažerského pohledu - je třeba si uvědomit, že práce a mimopracovní život jsou spojité nádoby. Zlepšení v jedné oblasti většinou vyvolá zlepšení i v druhé. Zhoršení vyvolá zhoršení. Investice do životního koučování může příznivě zapůsobit na pracovní výkonnost a angažovanost, může napomoci ke stabilizaci lidí ve firmě. 

Profesionální koučování umožňuje efektivnější učení, ale také pomáhá jasně definovat na budoucnost zaměřené cíle a vytvářet závazky s jasně definovanými výstupy. Naprostá většina firem (86%), které investovaly do koučování, tvrdí, že jejich investice se jim vždy přinejmenším vrátila.

Seznam našich koučů a jejich specializace:

Jana Horáková - životní a profesní koučink. V profesním koučinku posiluje zejména manažerské a obchodní kompetence klientů.

Zdena Tomaidesová - životní a kariérové/profesní koučování, zaměření na týmy obchodníků, operátorů a manažerů, komunikace v týmu, plány a vize. V koučinku pracuje primárně s metodou NLP (Neuro-lingvistického programování). 

Jan Kolín - transformační koučink (moderní metoda, která řeší zdraví, vztahy, práci i finanční zázemí člověka naráz a dosahuje trvalých a neměnných výsledků). Metoda vhodná pro manažery, kteří musí dennodenně dělat klíčová rozhodnutí, pro výkonnostní pracovníky, kterým hrozí syndrom vyhoření či civilizační onemocnění. Tento typ koučinku u nás také vyhledávají majitelé firem, manažeři a úspěšní obchodníci, kteří se chtějí posunout z pozice uznání, úspěchu a úcty do pozice sebeaktualizace, sebeuskutečnění (viz. Maslowova pyramida lidských potřeb).

Tomáš Hroudaživotní a profesní koučink. V profesním koučinku posiluje zejména obchodní kompetence klientů. Je specialistou na AC/DC.

Jan Moravec - životní a profesní koučink, auditor, trenér. Business konzultace. Zkušenosti v oblasti soft skills, franchisingu, tvorbě strategií a managementu. Audit - analýza současného stavu společnosti, návrhy řešení, plán plánu budoucích kroků.

Filip Klieštík - životní a profesní koučink. Zároveň je naším konzultantem pro oblast HRD, zákoníku práce apod.

Můžeme Vám být také nápomocni v oblasti outplacementu.