ZÁŘÍME NA CESTĚ K VAŠEMU ZDRAVÍ

Obchodní podmínky

Doba platnosti dárkového poukazu je omezená na půl roku od data zakoupení.
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení či znehodnocení dárkového poukazu.
Dárkový poukaz je určen pouze k jednorázovému použití.
Pokud majitel nevyužije plnou hodnotu dárkového poukazu, nevzniká mu tímto nárok na doplacení rozdílu mezi jeho jmenovitou hodnotou a cenou dodávané služby.
Bude-li hodnota zboží vyšší než hodnota poukazu, je třeba rozdíl doplatit v hotovosti.
Dárkový poukaz je nevratný, nelze za něj požadovat náhradu a nelze ji vyměnit za peníze.
Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu.
Dárkový poukaz je vždy nutné předložit před čerpáním služby.