ZÁŘÍME NA CESTĚ K VAŠEMU ZDRAVÍ

Ve školním věku mají děti nejrůznější problémy, které často souvisí s přetížením organismu. Řada dětí je přetížených mentálně, některé fyzicky a jiné oběma způsoby.

 

Programy nejen pro děti 

 

Arteterapie - malování mandal

Tento výukový program nabízíme v rámci vzdělávání učitelů v MŠ a učitelů výtvarné výchovy na ZŠ. Také může lektorka přijet za vašimi dětmi do školy na hodinu výtvarné výchovy.

Do moderní psychologie uvedl MANDALU švýcarský psycholog C.G. Jung. Při jejich malování s dětmi, začínáme nejjednodušším způsobem a to vykreslováním již předtištěných mandal, vydávaných např. knižně. Na nich se děti učí nejprve soustředění. Při pokusu o vlastní mandaly malujeme spontánně.

Kreslení mandal pomáhá dětem snáze se začlenit do kolektivu, může dětem pomoci lépe vyjádřit své pocity, rozvíjí dětskou tvořivost, umožní dětem seznámit se s využitím různých materiálů při tvorbě jejich děl. Program vede zkušená lektorka.

 

Relaxační půldenní workshopy s prvky jógy pro pedagogy 

Seznámení se s přínosem jógy, praktická cvičení pro uvolnění celého těla, využití technik dechu v konkrétních situacích. 

Naučíme vás relaxační jógové techniky, jako jsou správné dýchání a držení těla, koncentrace, protahovací cviky a dáme návody, jak můžete s dětmi cvičit na židli přímo ve třídě: protažení nejzatěžovanějších partií těla (krční páteř, bedra, kyčle, atd.) + nácvik správných dýchacích technik.  

Lektor je sám pedagogem a také připravuje nové instruktory jógy. Své znalosti získal studiem jógy v Indii (Yoga Teacher Training program, Goa).

 

Masáže pro děti - terapie dotekem

Děti potřebují dotek pro svůj zdravý vývoj. Naučíme je jednoduchou masážní sestavu hravou formou. Doteky dokáží snížit jejich stres, zvyšují šanci na lepší koncentraci ve škole a zlepšují vzájemné vztahy dětí ve třídě.

Masáž se provádí mezi dětmi, které pracují ve dvojicích. Děti jsou při masáži normálně oblečené. Masér ukazuje jednotlivé tahy buď na učiteli nebo ve vzduchu. Tahy se provádějí na zádech, ramenou, hlavě a pažích. Maximální délka masáže je 10 minut, většinou stačí 5 minut, doporučujeme spojení masáže a relaxační hudby, případně zapojení dechových technik z programu jógy. 

 

Hlavní benefity námi nabízených programů:

Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější. Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku. Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách. Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi. Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy. Zvyšuje se imunita, snižuje hladina stresu. Programy napomáhají snižovat výzkyt psychosomatických a chronických onemocnění dětí jako jsou bolesti hlavy, žaludeční problémy, astma, hyperaktivita, apod. 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.