ZÁŘÍME NA CESTĚ K VAŠEMU ZDRAVÍ

Přírodní metody léčení

Vše v přírodě podléhá neustálé změně, lidský organismus nevyjímaje. Alternativní medicína se zabývá celým člověkem a jeho aktuálním stavem, který se během života stále mění i přes dodržování zásad správného života. Stav organismu je neustále ovlivňován vnějšími i vnitřními vlivy a vrozenými dispozicemi.

V naší nabídce jsou tyto celostní metody a terapie

 

Homeopatie a autopatie

Homeopatie je léčebná metoda používaná zejména v alternativní medicíně. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které v neředěné  dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné).

Autopatie je metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, vyrůstající na základech klasické homeopatie. Jedná se o použití homeopatickým způsobem upravené vlastní specifické  informace, pocházející ze sliny, dechu nebo prány předmětné osoby. Povýšena ředěním vodou do jemnohmotného stavu,  stimuluje a oživuje na principu rezonance jemné kreativní energie, nazývané v homeopatii vitální síla, v čínské tradiční medicíně čchi a v indické tradici prána.

Indikace: velmi jemně a účinně léčí běžné nachlazení, ale i dlouhotrvající a stále se vracející obtíže. Homeopatie je vhodná například při léčbě různých zánětů, alergií, ekzémů, astmatu, migrén, při potížích se zažíváním a mnohé další. Velmi významně pomáhá při stresu, únavě, nespavosti, depresi a usnadní projít těžkým životním obdobím.

Reflexní terapie, akupresura

Akupresura je proces, jehož pomocí se obnovuje normální proudění energie v meridiánech. Jakékoliv zablokování toku energie má za následek zhoršení zdraví. Každý orgán a část těla má svůj reflexní bod na rukou a chodidlech. Akupresuru lze použít i k diagnóze různých zdravotních obtíží. Reflexní bod, který na dotek bolí, může signalizovat, že odpovídající orgán nefunguje normálně nebo že má změněnou strukturu. Tlakem na bolestivé reflexní body lze postupem času obnovit normální fungování orgánů.

Indikace: upravuje funkce životně důležitých orgánů a nervů, reguluje funkci ledvin, upravuje pohyb střev, zlepšuje trávení, zvyšuje mentální energii, atd.

Baňkování

Pacient leží na břiše a terapeut mu přikládá baňky na reflexní zóny zad. Podtlak v nádobách vtahuje kůži do nitra baňky a tento efekt povzbuzuje krevní a mízní tok, zlepšuje prokrvení svalstva a odvádí kůží škodlivé látky z těla ven.

Indikace: kontrakce, slabost zádového svalstva, svalové zatvrdliny, „houser“, revmatické potíže.

Kraniosakrální terapie

V kraniosakrálním systému mezi lebkou (kranio) a křížovou kostí (sacrum) se děje mnoho: zde se nachází náš centrální a periferní nervový systém s mozkem, míchou a nervy. Likvid, tedy mok, který oblévá mozek a míchu, rytmicky pulzuje a stará se o to, že se lebka minimálně rozšiřuje a stahuje a že je s ní schopna vibrovat i křížová kost. Každá tělesná buňka podléhá této vibraci. A s touto vibrací dýchá celý nervový systém. Blokády vedou k poruchám organismu, k bolestivému napětí svalů, podrážděnosti a smutku. Šetrným tlakem a tahem, drobnými impulzy vyvolanými na lebce, na zádech a křížové kosti uvede terapeut zase vše do správného toku.

Klient leží oblečený na lůžku, terapeut pracuje především vlastníma rukama. Pomocí cílených doteků a tahů terapeut mobilizuje samoléčivé síly těla.

Indikace: kontrakce, blokády, chronické bolesti zad, léčí postraumatické stavy fyzické i psychické, poruchy podmíněné stresem a pnutím, poruchy koordinace, chronickou únavu a vyčerpání. 

EFT terapeutická metoda

Jde o formu psychologické akupresury, využívající znalostí čínské medicíny.

Při terapii se dělá korekce meridiánových bodů, která spouští emoce – ta se po použití EFT vyčistí, meridiánová dráha se tím zacelí a energie může v našem těle zase volně proudit. Korekce bodů se dělá poklepem konečky prstů na zakončení jednotlivých meridiánových drah.

Poklepem na meridiánový systém se nám spustí emoce, které jsou silnější, než když o nich jen mluvíme.

EFT proto působí jako „akupunktura bez jehel“ na základě aktivace našich meridiánových drah. Je to metoda, která pracuje jak s naší racionální (logickou) myslí, tak i s naším energetickým systémem, který koriguje a vyvažuje.

Metoda EFT nám pomáhá vidět věci z jiného úhlu.

Metamorfní technika

Je to metoda, která využívá pouze velmi jemných doteků terapeuta na vašem těle, a která dokáže postupně uvolňovat citové bloky a stresy, traumata a schémata vytvořená v období prenatálního vývoje dítěte a také utvořená během porodu.

Tyto "bloky" se odrážejí v praktickém životě člověka, na jeho fyzické i psychické úrovni, poruchami v chování, nerovnováhou a různými stresy.

Terapie je založena na principu uvolnění energie vyživující tyto bloky, které se fixují na reflexní zóně na chodidlech, rukou a částečně i na hlavě. Nejedná se o reflexní terapii. V těchto zónách je zachycena celá časová perioda prenatálního období - tj doba od početí, vývoje lidského plodu až po moment narození.

Pro klienta je to metoda hluboce relaxační, uvolňující. Lze ji provádět i u dětí. 

Aplikace MT:

  • Přeměňuje životní vzorce.
  • Navrací stav člověka do jeho plného potenciálu zdraví, životní energie a schopností.
  • Vylaďuje vztah k sobě, vztahy s druhými (partner, děti, rodina, pracovní vztahy), vyjasnění životních situací (vztahových, pracovních).
  • Harmonizuje psychické, emociální a fyzické zdraví.

Detoxikace

V dnešním moderním světě jsme vystaveni nadměrnému množství vnějších negativních vlivů- toxických látek. Vniknutí těchto látek do organismu (intoxikace) má za následek narušení přirozené harmonie/ rovnováhy a tím vznik zdravotních obtíží. Vnější toxické látky jsou součástí naší stravy, tekutin, které pijeme, a vzduchu, který dýcháme.

Detoxikace je systém očistných procedur, jejichž cílem je pomoci tělu zbavit se nahromaděných škodlivin a obnovit životní energii a rovnováhu. Důsledkem obnovené energie/ rovnováhy je pak nastartování samoléčebných procesů v organismu, které velmi často vedou k úplnému odstranění dlouhotrvajících či chronických zdravotních obtíží popř. k podpoře léčebných procesů iniciovaných jinými léčebnými procedurami.

Jak Detoxikace funguje?

Při jakékoli detoxikační proceduře jsou podporovány přirozené detoxikační procesy našeho těla. V praxi jsou tak využívány například tzv. drenáže jater, ledvin, plic, střev, žlučníku a podobně. Drenéže nejsou ničím jiným než podporou očistných procedur, které tyto orgány přirozeně zabezpečují.

Je nutné pamatovat na to, že úplná Detoxikace je proces postupný. Naše tělo také nebylo zaplaveno škodlivými toxickými látkami v jednom okamžiku. Z tohoto důvodu je nutné velmi obezřetně volit jednotlivé detoxikační kroky a to na základě konkrétního stavu klienta.

Indikace: obezita, nespavost, migrény, bolesti kloubů, deprese, úzkost a strach, sklon k opakovaným infekčním onemocněním, poruchy štítné žlázy, cukrovka, astma, poúrazové a pooperační stavy

Dietetika

Dietetikou je v pravém slova smyslu myšleno nastavení takového řádu v oblasti stravování a zároveň takové kvality potravin, aby při jejich konzumaci došlo k zásobení organismu látkami prospěšnými pro regeneraci a udržení těla i mysli v maximální možné kondici a to až do velmi pozdního věku. Jinak řečeno strava, kterou jíme, může působit na naše tělo stejně jako lék.

Staří Číňané rádi používali heslo:  „Ze tří desetin léčí lék, ze sedmi desetin správná životospráva.“

Individuální stravovací plán (dále jen ISP) spočívá jednoduše řečeno ve vytvoření jidelníčku pro konkrétního klienta obohaceného o další, z pohledu správných stravovacích návyků nezbytné, informace jako například:

  • způsob úpravy potraviny
  • množství
  • frekvence
  • začlenění do každodenních rituálů
  • apod.

Indikace: atopický ekzém, alergie, migrény, bolesti kloubů a zad, deprese, úzkost a strach, nespavost, autoimunitní nemoci, sklon k opakovaným infekčním onemocněním, poruchy štítné žlázy, cukrovka, chronická únava, chronický zánět střev, poúrazové a pooperační stavy

 

Uvolňovací a mentální terapie

 

Autogenní trénink

Autogenní trénink je metoda, která při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Po dokonalém nacvičení umožňuje autosugestivní ovlivňování některých tělesných funkcí a může pomoci i při odstraňování nevhodných návyků a dosahování žádoucích vlastností. Základní principy autogenního tréninku jsou dva: relaxace a koncentrace. Relaxace znamená uvolnění svalstva. Toto svalové uvolnění umožňuje na základě fyziologických souvislostí navodit klid duševní a současně uklidnit a zharmonizovat i činnost vnitřních orgánů. Koncentrace při autogenním tréninku spočívá v soustředění na určitou představu, která pak ovlivňuje organismus. Relaxovaný stav zvyšuje její účinek.

Indikace: uklidnění, uvolnění, snižování citlivosti k bolesti, odstraňování nepříjemných tělesných příznaků, zvyšování výkonnosti a odolnosti vůči nepříznivým vlivům tempa moderního života. 

Meditace

Meditací se nazývají techniky, které člověka uvádějí do stavu klidu a zahloubání do vlastního nitra. Absence myšlenek a dokonalý vnitřní klid otevírají cestu do vlastního středu k vnitřnímu prameni energie, radosti a poznání. Podle klinických studií má meditace stejně jako modlitba relaxační, svaly uvolňující, stres zahánějící a dokonce imunitu posilující účinek.

Indikace: stresem podmíněné bolesti, kontrakce svalstva ramen a šíje, chronické bolesti.

Aromaterapie

Éterické oleje a vonné látky obsažené v rostlinách mají široké léčivé schopnosti. Dokážou ovlivnit celý organismus nejen prostřednictvím pokožky a sliznice, ale i čichu. Jejich užití je ideální při bolestech zad, neboť oleje mohou pomáhat nejen tělu, ale i duši. Uvolňují svalstvo i ducha, působí protizánětlivě, tiší bolesti, uklidňují nervový systém, posilují imunitní systém a podporují celkový tělesný stav, což zlepšuje také duševní rozpoložení.

Používáme pouze kvalitní a stoprocentně čisté éterické oleje.

Indikace: bolesti zad, ramen a svalstva zaviněné stresem

Muzikoterapie

Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál a obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby. Pomocí antistresové hudební relaxace učíme, jak se zbavovat stresu a napětí, jak řešit různé problémy na fyzické i psychické úrovni, jak relaxovat a čerpat energii.

Léčivé hudební nástroje, které během této 60 minutové terapie používáme jsou: sférická píšťala, sundrum, deštný sloup, buben, tibetské mísy.